Długotrwałe zaangażowanie w ochronę klimatu

Nasze narzędzia inspirują ludzi do kontaktu z naturą, ale nasza działalność zależy również od planety. Dlatego podjęliśmy długoterminowe zobowiązania w zakresie działań klimatycznych.

Działania związane z ochroną klimatu

Dążymy do realizacji celów redukcji emisji mających uzasadnienie naukowe.

  • Zredukujemy emisję gazów cieplarnianych z naszej własnej działalności (Zakres 1 i 2) o 60 procent w porównaniu do roku bazowego 2017.
  • Zredukujemy emisję gazów cieplarnianych z transportu i dystrybucji (Zakres 3) o 30 procent w porównaniu z rokiem bazowym 2018.

Wszystkie nasze własne fabryki i centra dystrybucyjne (Billnäs, Sorsakoski, Słupsk, Hämeenlinna DC) korzystają w 100% z energii odnawialnej. Dodatkowo zainstalowaliśmy panele fotowoltaiczne w naszej fabryce w Słupsku oraz w naszym centrum dystrybucyjnym w Hämeenlinna. Centrum dystrybucyjne w Hämeenlinna jest ogrzewane za pomocą własnej elektrowni geotermalnej i osiągnęło zerową emisję CO2.

Inwestujemy w nasze fabryki, aby zmniejszyć zużycie energii.

Wszystkie nasze własne fabryki posiadają certyfikat ISO 14001 w zakresie systemów zarządzania środowiskowego.

Testujemy nowe materiały, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych z naszych produktów. Na przykład w naszych patelniach All Steel używamy stali nierdzewnej New Circle Green produkowanej przez Outokumpu, która ma o 92% niższy ślad węglowy niż średnia w branży.

Szkolimy i zachęcamy naszych dostawców do ustalania rygorystycznych celów w zakresie emisji.

  • 60 procent naszych dostawców musiała do roku 2024 wyznaczyć naukowe cele w zakresie wydatków na pokrycie zakupionych towarów i usług.

  • Jesteśmy zaangażowani w redukcję emisji w całym naszym łańcuchu wartości i wspieramy naszych dostawców w wyznaczaniu celów opartych na podstawach naukowych.
  • Wspieramy naszych dostawców, organizując sesje informacyjne i szkolenia, a ponad połowa dostawców Fiskars wyznaczyła cele oparte na podstawach naukowych.

We are committed to

Jako część Grupy Fiskars wyznaczyliśmy długoterminowy cel klimatyczny zero netto.

  • Do 2049 r., kiedy Fiskars będzie miał 400 lat, planujemy zredukować emisję klimatyczną wynikającą z naszej działalności i całego łańcucha wartości do zera netto. Cel ten został przedstawiony do zatwierdzenia przez SBTi.

  • Jako część Grupy Fiskars opracowujemy obecnie plan działania, który wykracza poza krótkoterminowy i ma na celu osiągnięcie zerowej emisji netto do 2049 r.

As part of Fiskars Group

Sprawdź nasze inne zobowiązania

Cele i zobowiązania Grupy Fiskars dotyczące zrównoważonego rozwoju

Dwa zobowiązania grupy Fiskars: pionierskie projektowanie przeciwstawiające się kulturze wyrzucania i uczynienie z codziennego życia niezwykłego, kierują wszystkimi decyzjami na poziomie Grupy. Grupa Fiskars często monitoruje postęp na wszystkich poziomach firmy.

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju w Grupie Fiskars
Cele i zobowiązania Grupy Fiskars dotyczące zrównoważonego rozwoju