Ogłoszenia

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI FISKARS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zarząd Spółki Fiskars Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włynkówku, przy ul. Fińskiej 1, 76-200 Włynkówko, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000073427, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 5164 § 1 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 29 września 2017 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia Transgranicznego spółek o następującej treści: