Warunki gwarancji na produkty kuchenne

Międzynarodowa ograniczona gwarancja na naczynia kuchenne i noże (Norden, All Steel, Taiten, Titanium, Classic)

Ogólne postanowienia gwarancyjne

Naczynia kuchenne, noże i nożyczki Fiskars zostały wykonane przy użyciu zaawansowanych technologii produkcji i materiałów wysokiej jakości. Nasze produkty są dokładnie testowane i doskonale sprawdzają się w działaniach i środowisku, dla których zostały stworzone. Czasami, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy ostrożni, mogą wystąpić błędy w procesie produkcyjnym. Aby zapewnić naszym klientom najlepsze możliwe doświadczenia związane z użytkowaniem, zapewniamy dwudziestopięcioletnią (25) międzynarodową ograniczoną gwarancję na wady materiałowe i technologiczne produktów Fiskars z asortymentu naczyń kuchennych, noży i nożyczek (Norden, All Steel, Taiten, Titanium i Classic).

Okres gwarancji wynoszący dwadzieścia pięć (25) lat rozpoczyna się w dniu pierwotnego zakupu detalicznego. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Australii i Nowej Zelandii.

Niniejsza gwarancja ma charakter dodatkowy i nie ma wpływu na gwarancje udzielane przez sprzedawcę, ani nie wpływa na żadne prawa, które mogą przysługiwać na mocy obowiązującego obowiązkowego ustawodawstwa krajowego.

Wyłączenia i ograniczenia gwarancji

Gwarancja nie ma zastosowania:

  • gdy produkty są wykorzystywane do celów komercyjnych, zawodowych lub wynajmu;
  • do produktów, które zostały poddane modyfikacjom, naprawom lub próbom napraw nieautoryzowanych przez Fiskars.

Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń:

  • wynikających z normalnego zużycia, takiego jak zadrapania lub otarcia;
  • jakichkolwiek zmian w wyglądzie wizualnym produktu, jeżeli nie mają one wpływu na funkcjonalność produktu;
  • nadużycia, nieostrożne obchodzenie się, zaniedbanie lub wypadki, takie jak uderzenia lub zmiażdżenia;
  • niewłaściwego użytkowania (takiego jak używanie ostrych przedmiotów na powierzchni naczyń) lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub zalecanym użytkowaniem;
  • niewłaściwej lub niewystarczającej pielęgnacji (np. brak czyszczenia produktu po użyciu zgodnie z instrukcją obsługi) lub przechowywania (np. rdzewienie lub zmiana koloru/przebarwienia);
  • stosowania nieodpowiednich metod czyszczenia lub substancji, takich jak kwasy lub rozpuszczalniki.

Serwis gwarancyjny

Roszczenia gwarancyjne należy składać w formie pisemnej wraz z wadliwym produktem w miejscu zakupu produktu lub za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta Fiskars w okresie gwarancyjnym oraz w ciągu trzydziestu (30) dni od wykrycia wady. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko właściciela, adres i numer telefonu, datę zakupu, charakter wady i datę jej pierwszego wykrycia.

Zatwierdzenie roszczenia gwarancyjnego zależy wyłącznie od uznania Fiskars. Po zatwierdzeniu produkt zostanie, według wyłącznego uznania firmy Fiskars, naprawiony lub wymieniony na podobny produkt. W przypadku wycofanych modeli wadliwy produkt zostanie zastąpiony najbardziej podobnym modelem z aktualnej oferty. Wymiana lub naprawa produktu nie przedłuża pierwotnego okresu gwarancji.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Fiskars w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe, pośrednie, specjalne lub wynikowe ani za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu lub utratę możliwości korzystania ze sprzętu, utratę zysków, produktywności, funkcjonalności, umów, sprzedaży, oczekiwanych przychodów lub oszczędności, zwiększonych kosztów lub wydatków, opóźnień lub niewykonania serwisu gwarancyjnego.

Gwarant

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland